Rada represe

Okresní odborná rada represe OSH Chomutov

Kolář Pavel – vedoucí SDH Jirkov radavelitelu@seznam.cz tel. 607 875 946
Windish Rudolf SDH Kovářská    
Červený Pavel SDH Málkov    
Pinkas Tomáš SDH Strupčice    
Skala Jan SDH Libědice    
Černý Petr SDH Březno    
Zemánek Bronislav SDH Údlice    
Miroslav Kovařík SDH Hora sv. Šebestiána    
Kopecký Jiří      

Náplň činnosti Odborné rady represe

 • Ve spolupráci s HZS se podílí na odborné přípravě velitelů, strojníků, dalších specialistů a členů jednotek SDH obcí.
 • Pomáhá SDH v zabezpečení jejich činnosti.
 • Prostřednictvím okrsků pomáhá v plnění úkolů SDH.
 • Organizuje zkoušky odbornosti Hasič II. a III. stupně.
 • Pomáhá organizovat a zabezpečovat soutěže v okrese a okrscích, poskytuje pomoc SDH v organizaci místních soutěží.
 • Ve spolupráci s HZS provádí přípravu a přezkoušení rozhodčích PS.
 • Organizuje porady velitelů okrsků SDH a JSDH.
 • Podílí se na provádění kontrol a prověrek SDH ve spolupráci s OÚ a JSDH.
 • Poskytuje poradenství jednotkám sboru dobrovolných hasičů a jejím zřizovatelům.
 • Pečuje o kvalitu veřejného vystupování SDH a poskytuje sborům potřebnou pomoc.

Plán práce ORR na rok 2021

Leden  2021

Porada ORR:

 • Příprava okresního kola a poháru starostky OSH Chomutov.
 • Příprava k získání odbornosti Hasič III. stupně ve spolupráci s JSDH.
 • Příprava školení velitelů a zástupců velitelů JSDH.
 • Příprava ke školení strojníků JSDH.
 • Příprava školení  funkcionářů SDH.

Únor  2021   

 • Školení funkcionářů SDH.
 • Školení rozhodčích.
 • Školení velitelů a zástupců velitelů JSDH.

Duben  2021

 • Školení strojníků JSDH – teoretická a praktická výuka.

Květen  2021

 • Zajištění okresního kola v PS 22. 5. 2021.

Září – Říjen 2021

 • Ve spolupráci s HZS příprava cyklického školení IMZ velitelů a velitelů družstev JSDH.

Listopad 2021

Porada ORR:

 • Zhodnocení roku 2021.