Výkonný výbor

Špidlíková Renata – starostka

Ušala Stanislav – 1. náměstek starostky

Snášel Antonín – 2. náměstek starostky

Kramarski Stanislav – vedoucí Rady mládeže

Říha Jaroslav – revizní rada

König Petr

Kolář Jiří